Hygrotus impressopunctatus - hlubinník

10. 11. 2023 vytvořil Adam Bednařík

Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) – hlubinník

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 4–5 mm. Hlava, štít i krovky jsou hnědé. Tykadla jsou světlé s tmavými konci. Na bázi štítu se nachází tmavá skvrna, která často přechází až na střed štítu. Na krovkách je rozsáhlá tmavá kresba. Tečkování na krovkách je variabilní, ale na každé krovce se nachází čtyři podélné řady teček, které více méně splývají a tvoří tak kontinuální pruhy. Spodní část těla je černá. Nohy světlé. Samci mají vnitřní drápek na předních chodidle více zahnutý než vnější. U samic jsou drápky podobné.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s ostatními druhy rodu Hygrotus, kterých je v ČR uváděno zhruba devět. Determinace je obtížnější. Je nutné pozorovat znaky pod lupou. Mezi rozlišující znaky patří zejména tečkování na krovkách, rozsah skvrn na štítu a samčí pohlavní orgány.

 

Rozšíření: Holoarktický druh. Vyskytuje se na většině území Evropy včetně Pyrenejského poloostrova, Velké Británie a Skandinávie.

 

V ČR hojný na celém území.

 

Biologie a ekologie: Druh bez vyhraněných nároků na stanoviště. Obývá nejrůznější typy stojatých vod, nejčastěji mělké vodní plochy zarostlé vegetací. Vývoj larev probíhá během jara a léta. Přezimují dospělci, kteří jsou i dobří letci.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp.

 

UK beetles (n.d.): Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/hygrotus-impressopunctatus (11/2023)