Hydroporus palustris - potápníček bahenní

17. 5. 2024 vytvořil Adam Bednařík

Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) – potápníček bahenní

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 3–4 mm. Tělo je oválného a protáhlého tvaru. Hlava je světlá s tmavými skvrnami u očí a na bázi hlavy. Štít je tmavý, zpravidla se světlými okraji. Zbarvení krovek je variabilní, ale obvykle s charakteristickou světle hnědou a černou kresbou. Na štítu i krovkách jsou jemné chlupy. Nohy jsou celé světlé. Spodní část těla je tmavá.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytuje zhruba 30 druhů rodu Hydoporus. Determinace řady druhů je poměrně obtížná a vyžaduje preparaci pohlavních orgánů.

 

Rozšíření: Vyskytuje se na většině území Evropy, v Malé Asii, na Sibiři až po Mongolsko. V jižní Evropě je výskyt více lokální a sporadický. Běžně vytváří početné populace i ve vyšších nadmořských výškách.

 

V ČR běžný na celém území.

 

Biologie a ekologie: Druh bez vyhraněných nároků na stanoviště. Obývá nejrůznější typy stojatých vod. Typickým stanovištěm jsou malé a mělké tůně s bahnitým substrátem a hustě zarostlé vegetací. Může se vyskytovat i v tekoucích vodách. K rozmnožování dochází brzy na jaře, nejčastěji v dubnu. Vývoj dravých larev je rychlý. Kuklí se v příbřežním substrátu. Na konci května až v červnu dochází k líhnutí nové generace. Dospělci přezimují v půdě či opadu v blízkosti vodních stanovišť. Dospělci jsou dobří letci.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp.

 

UK beetles (n.d.): Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/hydroporus-palustris (05/2024)