Hydrochara caraboides - vodník

2. 8. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)  vodník

Čeleď: Hydrophilidae  vodomilovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Středně velký druh čeledi dosahující délky těla 13,019,0 mm. Krovky jsou tmavé, hladké a lesklé. Podélné rýhy na krovkách jsou velmi nenápadné. Tečky na krovkách jsou v pravidelných podélných řadách. Trnovitý výběžek metasterna je kratší, nepřesahující výrazně úroveň zadních kyčlí. Výběžek předohrudi na břišní straně těla je zakončen trnem. Na chodidlech zadních nohou jsou dlouhé brvy.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytují dva druhy tohoto rodu. Hydrochara caraboides je běžnějším druhem a na první pohled se liší od druhu Hydrochara flavipes tmavým zbarvením nohou. Barva nohou je však proměnlivý znak a i někteří jedinci H. flavipes mohou mít nohy celé černé. Dobrým rozlišovacím znakem je pak výběžek předohrudi na břišní straně těla. U H. caraboides je tento výběžek zakončen trnem, zatímco u H. flavipes je výběžek tupý.

 

Rozšíření: Široce rozšířený palearktický druh zasahující ze západní Evropy na Sibiř, pravděpodobně chybí v severní Africe.

 

V ČR běžný druh po celém území s výjimkou vyšších nadmořských výšek.

 

Biologie a ekologie: Druh nemá vyhraněné nároky na biotop. Obývá různé typy eutrofních hustě zarostlých stojatých vod od mělkých tůní a příkopů až po rybníky s vyvinutou litorální vegetací. Dospělí brouci nejsou dobří plavci, ale jsou dobrými letci, díky čemuž se mohou přemisťovat na vhodná stanoviště v širším okolí. Dospělci se živí odumírající rostlinnou hmotou. Kladení vajíček ve formě kokonů na vodní a příbřežní vegetaci probíhá během jara a časného léta. Larvy jsou dravé a jejich potravu tvoří převážně menší druhy vodních plžů. Přezimují dospělci.

 

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 1–151.

 

Guest J (1996): Survey of the Lesser Silver Water beetle Hydrochara caraboides in Cheshire. English Nature Research Reports Number 248, 28 pp.