Hydrobius fuscipes - loužník

31. 1. 2022 vytvořil Adam Bednařík

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – loužník

Čeleď: Hydrophilidae – vodomilovití

Status: běžný druh

 

Popis: Středně veliký vodomilovitý brouk s délkou těla 6–9 mm. Hlava, štít i krovky jsou celé tmavě zbarvené a hustě pokryté jemným tečkováním. Výraznější tečky na krovkách jsou uspořádány v deseti pravidelných řadách, kterými prochází výrazné podélné rýhy. Na mesosternu se nachází malý výběžek. Makadla jsou jen nepatrně delší než tykadla. Poslední tykadlový článek je nápadně delší než předchozí.

 

Možná záměna: Rod Hydrobius je u nás zastoupen dvěma až třemi druhy (viz taxonomická poznámka níže). Záměna je proto možná s druhem H. subrotundus, případně H. rottenbergii. Mezi rozlišovací znaky, pro které je nutná determinace jedinců pod lupou, patří především umístění trichobothrií na krovkách a tvar samčích pohlavních orgánů. Velikostí a zbarvením podobný Limnoxenus niger u nás patří mezi vzácnější druhy, postrádá na krovkách výrazné rýhování a na mesosternu se nachází výraznější kýl.

 

Rozšíření: Široce rozšířený druh v celé palearktické oblasti a v Severní Americe.

 

V ČR je hojný na celém území.

 

Biologie a ekologie: Druh bez specifických nároků na stanoviště. Vyskytuje se hojně ve vegetaci a detritu různých typů stojatých vod. Méně často se vyskytuje i na okrajích pomalu tekoucích vod. Obvykle je početnější v eutrofních vodách. Dospělci jsou dobří letci.

 

Taxonomická poznámka: Do druhu Hydrobius fuscipes byly dříve řazeny tři morfotypy, které byly na základě novějších molekulárních a morfologických analýz rozděleny na samostatné druhy – H. fuscipes, H. subrotundus a H. rottenbergii. V ČR byl zaznamenán výskyt prvních dvou zmíněných druhů, zatímco výskyt druhu H. rottenbergii je na našem území zatím nejistý (Kolář V., osobní sdělení, 2/2022).  

 

 

 

 

Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 151 pp.

 

Fossen EI, Ekrem T, Nilsson AN, Bergsten J (2016): Species delimitation in northern European water scavenger beetles of the genus Hydrobius (Coleoptera, Hydrophilidae). ZooKeys 564: 71–120. 

 

Hansen M (1987): The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica scandinavica, 18, 253 pp.