Hydaticus seminiger - bařinník

9. 9. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) – bařinník

Čeleď: Dytiscidae  potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo je protáhle oválného tvaru a velikosti 1314,5 mm. Hlava je tmavá se světlými tykadly s tmavým zakončením. Na světlém štítu je rozsáhlá tmavá skvrn dosahují až dvě třetiny šířky štítu směrem k jeho přednímu okraji.  Krovky jsou černé s výrazným světlým lemem po okrajích.  Světlý lem se v zadní třetině krovek vytrácí. Nohy jsou tmavé. Spodní strana těla tmavě hnědá. Přední okraj poměrně širokého metasternálního křidélka je rovný.

 

Možná záměna: H. seminiger je naším nejrozšířenějším zástupcem tohoto rodu. Příbuzný druh H. transversalis je rozšířen také po celém území, ale vzácněji než H. seminiger. H. transversalis se na první pohled liší příčným světlým pruhem v horní části krovek a menším rozsahem tmavé barvy na štítu. Potenciálně bychom si tento druh mohli splést i s druhem jiného rodu, Ilybius fuliginosus, který má podobnou velikost a také světlý lem po okrajích krovek. Patří však i do jiné podčeledi a odlišuje je proto řada drobných znaků (štít je celý tmavý, spodní strana těla světlá (červenohnědá), přední strana metasternálního křidélka není rovná, samci nemají články předních chodidel rozšířeny v okrouhlé přísavky, na spodní straně zadního stehna je podélná řada set atd.).  

 

Rozšíření: Široce rozšířený palearktický druh vyskytující se od Francie a Velké Británie až po východní Sibiř. Výskyt ve Skandinávii je omezen spíše na jižní polovinu oblasti. Ve Středomoří je poměrně vzácný.

 

V ČR se vyskytuje na celém území, ale nikde příliš hojně.

 

Biologie a ekologie: Obývá různé typy stojatých vod. Typickým stanovištěm jsou nádrže nebo příkopy bohaté na vodní a příbřežní vegetaci. Dospělci jsou aktivní od brzkého jara do pozdního léta. K rozmnožování dochází na jaře. Vývoj larev trvá několik měsíců a líhnutí dospělých jedinců probíhá v pozdním létě. Dospělci přečkávají zimu mimo vodní prostředí. Jsou dobří letci a jsou přitahováni světlem. 

 

 

 

 

Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp. 

 

UK beetles (n.d.): Hydaticus seminiger (De Geer, 1774). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/hydaticus-seminiger (09/2020)