Heriaeus oblongus - běžník oválný

19. 4. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Heriaeus oblongus  Simon, 1918 - běžník oválný

Čeleď: Thomisaidae - běžníkovití

Status: EN

 

Popis: Nápadný druh běžníka o délce těla 5-8 mm (hlh. 2,2-2,8 mm). Hlavohruď je poměrně široká stejně jako celé tělo zbarvena zeleně s tenkým bílým proužkem uprostřed. Zadeček je oválný s třemi tenkými bílými proužky a nevýraznou růžovou skvrnkou v horní části zadečku. Nohy jsou poměrně dlouhé zeleně zbarvené. Celé tělo je pokryto dlouhými světlými chloupky.

 

Možná záměna: Tohoto pavouka můžeme u nás zaměnit s běžníkem trávovým (Heriaeus graminicola), který má tvar zadečku trojúhelníkovitý bez tří bílých proužků.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa a Asie.

 

V ČR vzácný druh, jen v teplých oblastech zejména na jihu Moravy.

 

Biologie a ekologie: Běžník Melloteův se vyskytuje na xerotermních lokalitách jako jsou stepi, lesostepi, okraje doubrav apod. Najdeme ho mezi vegetací, zejména na chlupatých rostlinách z čeledí hluchavkovitých (Lamiaceae) a brutnákovitých (Boraginaceae). Přes den číhají na listech na svou kořist. Zimují subadultní jedinci mezi stařinou a pod kameny.

 

Ohrožení a ochrana: Tento druh je díky své vazbě na zachovalé stepní trávníky v Červeném seznamu bezobratlých ČR veden jako ohrožený druh (EN). Stejně jako běžník trávový (Heriaeus graminicola) byl navržen k druhové ochraně.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.