Heriaeus graminicola - běžník trávový

21. 11. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) – běžník trávový

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla 4-8 mm (hlh. 1,5-3,5 mm). Hlavohruď je poměrně široká, v přední části zúžená, zeleně zbarvená s tenkým bílým proužkem. Zadeček oválně trojúhelníkovitý, zelený s růžovou skvrnou (u mladých jedinců často nevýrazná) a obvykle nevýraznými bílými proužky. Nohy jsou zelené. Celé tělo je výrazně chlupaté.

 

Možná záměna: Záměna je možná s běžníkem podlouhlým (H. oblongus), který má zadeček protáhlý a s výraznými třemi proužky.

 

Rozšíření: Evropa a Střední Asie.

 

V ČR vzácný druh, jen na jihu Moravy (místy lokálně hojnější např. Lednicko-Valtický areál).

 

Biologie a ekologie: Běžník trávový se vyskytuje na různých otevřených biotopech, na rozdíl od podobného běžníka H. oblongus, spíše na vlhkých místech jako jsou mokřadní a nivní louky, slaniska a okraje lesů. Žije na bylinné vegetaci, kde číhá na kořist. S dospělci se setkáme zejména od června do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.