Helochares obscurus - prsorožec

16. 5. 2021 vytvořil Adam Bednařík

Helochares obscurus (O. F. Müller, 1776) – prsorožec

Čeleď: Hydrophilidae – vodomilovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 4,7–5,9 mm. Hlava je tmavá nebo červenohnědá. Čelistní makadla jsou velmi dlouhé, zhruba dvojnásobné v porovnání s tykadly. Labrum (horní pysk) je černé. Ventrální strana těla je hnědožlutá a matná. Hlava, štít i krovky jsou tečkované. Tečkování na krovkách je výrazné a velmi husté bez znatelných podélných řad. Mezery mezi jednotlivými tečkami na krovkách jsou menší než samotné tečky. Nejširší část krovek je posunuta mírně za jejich střed.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytují jen dva zástupci rodu HelocharesH. obscurus a H. lividus (H. punctatus se v ČR pravděpodobně nevyskytuje), přičemž byly tyto druhy dříve vzájemně zaměňovány. H. lividus je teplomilnější druh, který je na území ČR vzácnější, v současnosti znám z několika lokalit v teplejších oblastech Čech a Moravy. V porovnání s H. obscurus má světlou hlavu, světle hnědý horní pysk (labrum), velmi jemné tečkování na krovkách (mezery mezi tečkami jsou větší než samotné tečky) s dvěma až třemi podélnými řadami výrazných teček na každé krovce. Další a spolehlivější determinační znaky se nachází na reprodukčním orgánu samců.

 

Rozšíření: Druh se západopalearktickým rozšířením od Anglie až po východní Sibiř. Jižní hranici tvoří sever Itálie.

 

V ČR se vyskytuje hojně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Stanovištně nenáročný druh vyskytující se převážně v eutrofních stojatých vodách. Dospělci se živí odumřelými organickými zbytky především rostlinného původu. Samice spřádají svou snůšku vajíček do kokonu, který nosí na spodní straně zadečku až do vylíhnutí larev (v ČR pouze tento rod). Na samice s kokony můžeme narazit především v květnu. Vývoj larev je poměrně rychlý, trvající obvykle 3–4 týdny. Na rozdíl od dospělců se larvy živí dravě. Kuklení probíhá mimo vodní prostředí.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Cuppen JGM (1986): On the habitats, distribution and life-cycles of the Western European species of the genus Helochares Mulsant (Coleoptera: Hydrophilidae). Hydrobilogia, 132: 169–183.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 151 pp.

 

Hansen M (1987): The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica scandinavica, 18, 253 pp.