Gymnocarpium dryopteris - bukovník kapraďovitý

9. 9. 2023 vytvořil Václav Dvořák

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman – bukovník kapraďovitý

Syn.: Polypodium dryopteris L.; Nephrodium dryopteris (L.) Michx.; Lastraea dryopteris (L.) Bory; Aspidium dryopteris (L.) Baumg.; Dryopteris pulchella Hayek; Currania dryopteris (L.) Whery; Carpogymnia dryopteris (L.) Á. Löve & D. Löve; Thelypteris dryopteris (L.) Sloss.

Čeleď: Cystopteridaceae – puchýřníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Kapradina s plazivým, lesklým, černohnědým oddenkem. Listy obvykle do 40 cm dlouhé, lysé nebo jen zcela ojediněle se stopkatými žlázkami; čepel trojúhelníkovitá, světle zelená, jemná, složená ze 3–6 párů vstřícných lístků; spodní 2 páry řapíčkaté, ostatní přisedlé; spodní lístky zpeřené v lístečky, vyšší lístky jen peřenosečné. Výtrusnicové kupky navzájem oddálené, kruhové, uspořádané blíže okraji lístku; ostěra chybí.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, zaměnit lze snad jen s bukovníkem vápencovým (Gymnocarpium robertianum), jehož listová vřetena jsou nápadně pokrytá stopkatými žlázkami.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem, který zahrnuje temperátní zónu severní polokoule. V Evropě se vyskytuje po celém kontinentu vyjma nejjižnějších oblastí, dále areál pokračuje přes Sibiř až po Dálný východ. Roste rovněž v Severní Americe v Grónsku.

 

V České republice se vyskytuje běžně ve středních a vyšších polohách. Méně často roste v nižších polohách, zcela chybí v nelesních nížinných částech země, např. v úvalech střední a jižní Moravy nebo v Polabí.

 

Ekologie: Bukovník je lesním druhem, který obývá rozmanitá stanoviště. Roste v kamenitých sutích a ve skalních štěrbinách, na vlhkých místech v listnatých a smíšených lesích. Je součástí řady vegetačních typů, např. bylinné vegetace pasek a narušovaných stanovišť sv. Fragarion vescae, acidofilních bučin sv. Luzulo-Fagion sylvaticae, květnatých bučin sv. Fagion sylvaticae, v horách též listnatých křovin sv. Salicion silesiacae.

 

Geofyt s optimem tvorby výtrusnicových kupek v červenci a v srpnu.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531.

 

Sutorý K. (1988): Gymnocarpium Newman In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha, 276–278.