Grypus equiseti - nosatec

23. 7. 2017 vytvořil Filip Trnka

Grypus equiseti (Fabricius, 1775) – nosatec
Čeleď: Erirhinidae
Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4,5–6,5 mm, zbarvení těla černé nebo šedé se světlými šupinkami (výrazně v poslední třetině krovek). Za polovinou krovek dvě výrazné světlé tečky. Nosec je tenký a silně zakřivený. Tykadla osazená v poslední třetině nosce.

 

Možná záměna: Příbuzný Grypus brunnirostris  je menší (3–4,5 mm) a má hnědě zbarvený povrch těla. G. equiseti je větším druhem a povrch těla je zbarven kontrastně černo(šedo)-bíle.

 

Rozšíření: Druh rozšířený téměř v celé Evropě (vyjma Středomoří) na sever zasahuje až za polární kruh. Dále až na Sibiř a také v severní Americe.

 

V ČR lokálně běžný druh po celém území od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem v květnu až červenci. Obývají mokřady, podmáčené louky, rašeliniště, okraje vodních toků a rybníků. Dospělci i larvy na přesličkách (Equisetum spp.) nejčastěji na p. bahenní (E. palustre) a p. rolní (E. arvense). Páření a kladení vajíček probíhá od poloviny června do srpna. Vajíčka jsou kladena na nody přesliček a vylíhlá larva žije uvnitř nodů, kterými se prokousává směrem dolů a kuklí se v kořenovém krčku. Nová generace přezimuje a objevuje se již brzy z jara.

 

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Erirhinae). Beiträge zur Entomologie, 36: 119-181.

 

Smreczyński S. 1972: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98d, Ryjkowce-Curculionidae, Podrodzina Curculioninae. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 196 pp.