Gnaphosa bicolor - skálovka žlutonohá

31. 12. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) – skálovka žlutonohá

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–10 mm (hlavohruď 3–4,5 mm). Hlavohruď je černá, poměrně lesklá. Zadeček je oválný, mírně zploštělý, černě zbarvený. Stehna všech párů noh jsou typicky červené až oranžové.

 

Možná záměna: Záměna je u nás možná zejména s podobnou skálovkou panonskou (G. modestior), která má také oranžové stehna. Nevýrazně načervenalé stehna má také skálovka velká (G. lucifuga). Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v Evropě a Střední Asii.

 

V ČR nehojný druh, hojnější v teplých oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skálovka žlutonohá žije na různých stepních biotopech, lesostepích, světlých doubravách, borech a na okrajích sutí. Druhotně také často v kamenolomech nebo pískovnách. Žije na zemi, v opadu, pod kameny a kusy dřeva. S dospělci se setkáme zejména od května do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.


 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.