Gnaphosa bicolor - skálovka žlutonohá

31. 12. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) – skálovka žlutonohá

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6-10 mm (hlh. 3-4,5 mm). Hlavohruď je černá, poměrně lesklá. Zadeček je oválný, mírně zploštělý, černě zbarvený. Stehna všech párů noh jsou typicky červené až oranžové.

 

Možná záměna: Díky typickému zbarvení stehen je u nás nezaměnitelná. Podobná skálovka velká (Gnaphosa lucifuga) má stehna tmavší.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR nehojný druh, v teplých oblastech a na vhodných biotopech však lokálně hojný druh.

 

Biologie a ekologie: Skálovka žlutonohá žije na různých stepních biotopech, lesostepích, světlých doubravách a na okrajích sutí. Druhotně také často v kamenolomech. Žije pod kameny a kusy dřeva. S dospělci se setkáme zejména od května do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.