Geum rivale - kuklík potoční

13. 6. 2023 vytvořil Václav Dvořák

Geum rivale L. – kuklík potoční

Čeleď: Rosaceae – růžovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina se ztlustlým oddenkem, přímou, od poloviny chudě větvenou, krátce žláznatě pýřitou lodyhou vysokou obvykle 15–60 cm. Přízemní listy dlouze řapíkaté, přetrhovaně lyrovitě zpeřené, se zveličelým koncovým lístkem. Lodyžní listy postupně se zmenšující, členěné, nepravidelně, hrubě zoubkované. Květy zvonkovité, polootevřené, za květu nicí, za plodu přímé. Kališní lístky vždy přímé, pýřité a žláznaté; korunní lístky vně žlutavě až hnědavě červenavé, uvnitř žlutavé. Nažky hustě, dlouze chlupaté.

 

Možná záměna: Snadno poznatelný druh díky zvonkovitým, hnědavým, dolů skloněným květům. Snadno se kříží s ostatními druhy kuklíků, na horách se vzácným kuklíkem horským (Geum montanum) za vzniku kuklíku sudetského (Geum ×sudeticum), častěji však s kuklíkem městským (Geum urbanum) za vzniku kuklíku prostředního (Geum ×intermedium).

 

Rozšíření: Kuklík potoční má rozsáhlý areál zaujímající temperátní až boreální pás severní polokoule. V euroasijské části se areál druhu rozpíná od západní Evropy, resp. Islandu až po střední část Sibiře – po jezero Bajkal. Izolovaně roste také na Kavkaze. Areál zahrnuje rovněž střední část Severní Ameriky.

 

V České republice roste ve větší části území, především ve středních a vyšších polohách. V nížinách roste jen na vhodných mokřadních biotopech, velmi vzácný nebo zcela chybí v panonské oblasti jižní Moravy, ve střední části Polabí a v dolním Poohří.

 

Ekologie: Druh vázaný na rozličná, avšak vlhká až zamokřená stanoviště, jako jsou břehy potoků, rašelinné louky a slatiniště, pcháčové a bezkolencové louky, lesní prameniště, olšiny a horské nivy. Preferuje vlhké, na živiny bohaté půdy. Je diagnostickým druhem devětsilových olšin sv. Alnion incanae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

 

Literatura:

 

Smejkal M. (1995): Geum L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 316–324.

 

Waldren S. et al. (1989): Hybridization and ecology of Geum rivale L. and Geum urbanum L. (Rosaceae) at Malham Tarn, Yorkshire. – Botanical Journal of the Linnean Society, 101 (2): 199–211.