Geum montanum - kuklík horský

7. 4. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Geum montanum L. - kuklík horský  

Syn.: Parageum montanum (L.) Hara, Sieversia montana (L.) R. Br.  

Čeleď: Rosaceae - růžovité  

Status: C2

 

Popis: Drobné rostliny s 3-30 cm vysokými, hustě pýřitými, přímými lodyhami a přízemní růžicí listů. Hustě chlupaté listy, tvořící přízemní růžici, jsou krátce řapíkaté, přetrhovaně zpeřené. Postranní lístky jsou okrouhle vejčité, nestejně zubaté, drobné. Koncový lístek je výrazně větší, široce ledvinitý až okrouhlý. Lodyžní listy jsou drobné, široce obvejčité, palistnaté. Květy jsou jasně žluté až oranžové, poměrně velké, obvykle vyrůstající po 1 až 3 na jedné lodyze. Plodem je podlouhlá, hustě pýřitá až chlupatá nažka.

 

Rozšíření: Hory střední a jižní Evropy (Krkonoše, Karpaty, Alpy, Apeniny, Pyreneje, hory Balkánského poloostrova). V ČR se vyskytuje pouze v subalpínských polohách Krkonoš. Dříve byl udáván i z dalších pohoří na severu republiky. Tyto údaje jsou však pravděpodobně mylné nebo šlo o vysazené rostliny.

 

Ekologie: Horský druh, rostoucí na subalpínských travnatých a kamenitých holích a sněhových výležiscích. Často ho najdeme především na smilkových trávnících, řidčeji pak ve světlinách klečových porostů nebo na zarostlých sutích. Obvykle na hlinitých až kamenitých, vlhčích půdách se silikátovým podložím. Je diagnostickým druhem několika alpínských společenstev.

 

Hemikryptofyt. Kvete od května do srpna.

 

Ohrožení a ochrana: Protože se kuklík horský vyskytuje v České republice pouze na nevelkém území Krkonoš, je uveden v Červeném seznamu jako druh silně ohrožený. Všechny populace leží na území Krkonošského národního parku a zdá se, že jsou poměrně stabilní.

 

 

 

Literatura:

 

Smejkal M. (1995): Geum L. – kuklík. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 316–324, Academia, Praha.