Geometra papilionaria - zelenopláštník březový

9. 11. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) – zelenopláštník březový

Čeleď: Geometridae – píďalkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Jedna z našich největších píďalek. Rozpětí křídel 42–50 mm, délka těla až okolo 15 mm. Zbarvení těla je světlezelené až modrozelené. Přední i zadní křídla jsou světle zelná se světlými zubatými linkami. Samci mají krátce hřebenitá tykadla, samice nitkovitá. Nohy jsou světle zelené s hnědožlutými chodidly. Housenka je světle zelená s nepravidelnými hnědočervenými výrůstky, připomíná mladou větvičku břízy.

 

Možná záměna: Díky velikosti a kresbě v křídlech dobře poznatelný druh.

 

Rozšíření: Palearktický druh, který je široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie až po Japonsko.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Zelenopláštník březový obývá okraje listnatých lesů, lesní světliny, průseky pod dráty vysokého napětí, aleje, remízky, křoviny podél vodních toků, ale i zahrady a parky. Aktivní je zejména v noci, přes den odpočívá obvykle na listech stromů a keřů, kde je dobře maskován. Často přilétá na světlo a za měsíčních nocí nalétává na kaluže, kde je často můžeme najít utopené na hladině. Létá od června do konce srpna a má obvykle jen jednu generaci. Housenky od srpna, přezimuje a kuklí se na jaře. Mladá housenka se obvykle připřede k větvičce a takto přezimuje až do jara. Živí se zejména břízou bělokorou (Betula pendula), méně často i olší (Alnus) a dalšími listnatými dřevinami. 

 

 

Literatura:

Macek J., Procházka J. & Traxler L. (2012): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli III. - píďalkovití, Academia Praha.