Gentiana asclepiadea - hořec tolitovitý

30. 8. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Gentiana asclepiadea L. - hořec tolitovitý

Syn.: Pneumonanthe asclepiadea (L.) F. W. Schmidt, Dasystephana asclepiadea (L.) Borkh.  

Čeleď: Gentianaceae - hořcovité  

Status: C4, §3

 

Popis: Vytrvalé, hustě trsnaté, 20-70 cm vysoké rostliny s tlustým, hnědým oddenkem a přímými, lysými lodyhami. Listy jsou pouze lodyžní, přisedlé, kopinaté až vejčitě kopinaté, až 8 cm dlouhé, na konci zašpičatělé, výrazně žilkované se zřetelnými anastomózami (příčné spoje mezi hlavními žilkami). Květy, vyrůstající po několika v paždí listenů, jsou jasně modré, vzácněji světlejší, někdy dokonce růžové či bílé, zvonkovité. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh české květeny. Velmi vzácně by mohlo dojít k záměně s hořce hořepníkem (Gentiana pneumonanthe), který má dlouze stopkaté květy a tenké, čárkovité listy.

 

Rozšíření: Horský druh rostoucí v evropských a západoasijských pohořích. Nalezneme ho v Alpách, Karpatech, Vysokých Sudetech (severní hranice rozšíření druhu), roztroušeně v horách Balkánského poloostrova a na Kavkaze.

 

U nás se vyskytuje především v Jizerských horách, Krkonoších a Beskydech. Populace v Krušných a Novohradských, na Šumavě a v Hrubém Jeseníku jsou pravděpodobně druhotného charakteru. Zajímavý je pravděpodobně přirozený výskyt druhu v okolí obce Petřvald na Ostravsku, kde druh v rámci ČR nalézá své výškové minimum (cca 260 m n. m.).

 

Ekologie: Hořec tolitovitý je chladnomilný horský druh, rostoucí na horských květnatých loukách a vysokobylinných nivách, podél cest, potoků a také na okrajích a pasekách ve smrkových i bukových lesích, na místech s dostatkem světla, živin a vyšší vzdušnou vlhkostí, obvykle na kyselejším podloží.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od začátku srpna do konce září.

 

Význam: Kořen hořců obsahuje významné hořčiny (odtud jméno hořec), které se ve farmakologii používají na přípravu směsí proti nechutenství a dalším poruchám trávení. Hořec tolitovitý se dále používá jako okrasná rostlina a je také zobrazen ve znaku Krkonošského národního parku.

 

Ohrožení a ochrana: Hořec tolitovitý je mírně ohroženou rostlinou. Ohrožení je způsobeno především jeho ostrůvkovitým rozšířením. Je chráněn zákonem a je také zařazen v Červeném seznamu.