Galba truncatula - plovatka malá

12. 6. 2018 vytvořil Adam Bednařík

Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) – plovatka malá

Syn.: Lymnaea truncatula (O. F. Müller, 1774)

Čeleď: Lymnaeidae - plovatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Jedná se o naši nejmenší plovatku s výškou ulity 5-9 mm a šířkou 3-5 mm. Ulita má vejčitý tvar a její povrch je rýhovaný. Barva ulity je rohově hnědá, někdy se skvrnami. Závity jsou od sebe výrazně schodovitě odsazené. Ústí dosahuje méně než polovinu výšky ulity a má tupý horní roh.

 

Možná záměna: Záměna je možná s malými druhy čeledi Lymnaeidae, zejména s plovatkou toulavou (Radix peregra), která je však celkově větší a má výraznější poslední závit ulity s ústím dosahujícím více než 2/3 výšky ulity. Další podobně malé druhy vodních plžů především z čeledi Bithyniidae (např. Bythinia tentaculata) se odlišují přítomností víčka ulity (operculum). 

 

Rozšíření: Je to široce rozšířený původně holoarktický druh. V minulosti byl introdukován i do Jižní Ameriky, kde prospívá.

 

V ČR je plovatka malá běžným druhem vyskytujícím se po celém území od nížin až do podhůří.

 

Biologie a ekologie: Vyhledává hlavně hraniční biotopy mezi vodou a souší. Často jde o drobné tůňky, prameniště, periodické mokřady. Vyskytovat se může i u břehů pomalu tekoucích vod. Je poměrně tolerantní vůči znečištění. Živí se nárosty řas či odumřelými částmi rostlin. Je to oboupohlavný plž. Délka života je udávána 1-2 roky. Plovatka malá je významným mezihostitelem řady parazitů včetně motolice jaterní (Fascicola hepatica).

 

 

 

 

Literatura:

 

Beran L (1998): Vodní měkkýši ČR. ZO ČSOP Vlašim, 113 pp.

 

Seddon, M.B., Kebapçı, U. & Van Damme, D. 2015. Galba truncatula. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T155730A85693575.

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015.RLTS.T155730A85693575.en.