Radix peregra - plovatka toulavá

9. 7. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Radix peregra (O. F. Müller, 1774) – plovatka toulavá

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Lymnaeidae – plovatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nevelký plž o výšce ulity 11-22 mm, šířka ulity je 7-13 mm. Ulita je poměrně silnostěnná, s výrazným posledním závitem, který může zaujímat až jednu třetinu ulity. Tvar ulity (zejména posledního závitu) je variabilní a některé formy jsou řazeny mezi samostatné druhy. Zbarvení ulity je rohovitě hnědé, někdy s nevýrazným skvrněním. Tělo je šedavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s malými druhy čeledi Lymnaeidae, zejména s plovatkou malou (Galba truncatula), která nemá tak výrazný poslední závit ulity. Podobný druh je také bahnivka rmutná (Bythinia tentaculata), která má na ulitě víčko.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR běžný druh po celém území, vystupuje i do vyšších poloh.

 

Biologie a ekologie: Plovatka toulavá žije v drobných stojatých vodách, kalužích, tůních, v pramenitých stružkách, ale i v mírně tekoucích vodách. Na vhodných místech se vyskytuje ve velkém počtu. Živí se zejména řasami a organickými zbytky rostlinného původu. Tento druh je obojpohlavný.

 

 

Literatura:

Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.