Bithynia tentaculata - bahnivka rmutná

8. 12. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) – bahnivka rmutná

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Bithyniidae – bahnivkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Menší vodní plž o výšce ulity 9-12 mm a šířce 6-8 mm. Ulita je vejčitě kuželovitá velmi jemně rýhovaná. Závity jsou mírně klenuté. Zbarvení ulity je rohovitě hnědé, někdy s tmavými skvrnami. Víčko ulity (operkulum) je oválné, v horní části lehce zašpičatělé. Tělo je šedavé, skvrnité.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími bahnivkami rodu Bithynia (v ČR 3 druhy), které se liší tvarem ulity. Od menších druhů plovatek rodu Radix a Galba se bahnivka pozná podle víčka ulity, které plovatkám schází.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Bahnivka rmutná obývá zejména nížinné toky řek, slepá ramena, tůně, vodní kanály, ale i rybníky. Nejpočetnější bývá u břehu v klidných tocích řek v nižších polohách. Žije na kamenech a ponořených předmětech, kde spásá řasy a různé organické zbytky. Tento druh je odděleného pohlaví. Je jedním z hostitelů motolic.

 


Literatura:


Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.