Galanthus elwesii - sněženka Elwesova

16. 2. 2021 vytvořil Michal Hroneš

Galanthus elwesii Hook. f. – sněženka Elwesova
Syn.: Chianthemum elwesii (Hook. f.) Kuntze, Galanthus nivalis subsp. elwesii (Hook. f.) Gottl.-Tann., Galanthus bulgaricus Velen., Galanthus maximus Velen., Galanthus graecus Orph. ex Boiss.
Čeleď: Amarylidaceae – amarylkovité
Status: občasně zavlékaný neofyt

Popis: Vytrvalé, poměrně statné rostliny s protáhle vejčitými cibulemi a přímým, 20–25 cm vysokým stvolem. Listy jsou poměrně široké, obkopinaté, sivé, nadvinuté, při rašení se okraji překrývající, vzpřímené. Květy jsou poměrně velké, bílé. Vnější okvětní lístky jsou vakovité, na vrcholu tupě špičaté. Vnitřní okvětní lístky jsou na vrcholu mělce vykrojené a mají kromě koncové zelené skvrny ještě další skvrnu při bázi, u některých populací jsou obě skvrny spojené a okvětní lístky tak jsou téměř celé zelené. Plodem je tobolka.

Možná záměna: Od naší původní sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) se liší přítomností nápadné horní zelené skvrny na vnitřním okvětí a vzpřímenými, sivými listy s nadvinutou (supervolutní) vernací.

Rozšíření: Původní areál se rozkládá od severu Balkánského poloostrova po Turecko. Poněkud izolovaně se vyskytuje na jižní Ukrajině. Údaje o zavlečení pochází z Rakouska, ČR a Severní Ameriky.

Na našem území se pro své velmi brzké květy pěstuje a občasně zplaňuje. Údaje o zplanění mimo kulturu pocházejí zatím z Prahy a Opavska. Do budoucna však budou další lokality jistě přibývat.

Ekologie:
V původním areálu roste na kamenitých pastvinách, listnatých lesích a křovinách. U nás byly zplanělé populace nalezeny v podrostu listnatých hájů.

Geofyt, který kvete zhruba od poloviny února do poloviny března, obvykle o jeden až dva týdny dříve než G. nivalis.

Význam: Dekorativní, velmi časně kvetoucí druh. Křížením s dalšími sněženkami bylo vyšlechtěno větší množství kultivarů.

 

 

Literatura:

Rønsted A., Zubov D., Bruun-Lund S. & Davis A. P. (2013): Snowdrops falling slowly into place: An improved phylogeny for Galanthus (Amaryllidaceae). – Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 205–217.

Sekerka P. (2020): Galanthus elwesii. – In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy České botanické společnosti 55: 70–71.

Webb D. A. (1980): Galanthus L. – In: Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M. & Webb D. A. (eds.), Flora Europaea, Vol. 5, Cambridge University Press, Cambridge, 77–78.