Fruticicola fruticum - keřovka plavá

19. 11. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) – keřovka plavá

Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Bradybaenidae – keřovkovití

Status: běžný druh

 

 

Popis: Šířka ulity je 13-23 mm a výška 10-19 mm. Ulita je kulovitá, poměrně tlustostěnná, jemně rýhovaná. Ústí je mírně šikmé a píštěl mírně otevřená. Zbarvení je většinou šedobílé, žlutohnědé, občas s tmavými skvrnami nebo s hnědou páskou.

 

Možná záměna: Je to jediný zástupce čeledi v ČR, záměna je možná například se světle zbarvenými jedinci páskovky keřové (Capaea hortensis) nebo s keřnatkou vrásčitou (Euomphalia strigella).

 

Rozšíření: Palearktický druh – rozšířen zejména ve střední a východní Evropě.

 

V ČR hojný druh, v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Keřovka plavá obývá křovinaté stráně, lesostepi, světlé lesy, luhy a druhotně také lomy, železniční náspy a okraje cest. Žije mezi vegetací, často vylézá i na stromy. Zimuje ve stařině nebo ve spadeném listí. Na tento druh je vázán zajímavý brouk Drilus flavescens, jehož larvy se živí plži (často keřovkou plavou) a obývají jejich ulity.

 

 

Literatura:


Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1.

 

Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. & kol. (2007): Příroda České republiky – Průvodce faunou. Academia Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.