Euomphalia strigella - keřnatka vrásčitá

28. 9. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) – keřnatka vrásčitá

Čeleď: Hygromiidae – vlahovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Šířka ulity 12-18 mm, výška 9-12 mm. Ulita je stalčeně kulovitá s výraznými závity. Je poměrně silnostěnná, výrazně jemně rýhovaná. Ústí ulity je šikmé a otevřené. Píštěl je nápadně široká. Zbarvení ulity je většinou světle rohovité, někdy se světlou páskou. Tělo je hnědošedé.

 

Možná záměna: Záměna je možná snad jen s keřovkou plavou (Fruticicola fruticum), ta má úzkou píštěl a méně výrazné rýhování, také ulita bývá většinou tmavěji zbarvená a skvrnitá.

 

Rozšíření: Evropský druh -  zejména střední a východní Evropa.

 

V ČR poměrně hojný druh, ale jen v teplých oblastech.

 

Biologie a ekologie: Keřnatka vrásčitá se vyskytuje na různých suchých křovinatých stráních, lesostepích a okrajích cest. Často vylézá na vegetaci.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.