Cepaea hortensis - páskovka keřová

1. 11. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová

Syn.: Helix hortensis ¨

Kmen: Mollusca - měkkýši, Třída: Gastropoda - plži

Status: běžný druh

 

Popis: Výška ulity je 14-16 mm, šířka ulity 19-21 mm. Ulita je kulovitého tvaru, silnostěnná, slabě rýhovaná. Ústí ulity je hladké a je vždy světlé. Páskovka keřová je barevně velmi variabilní a u nás se vyskytuje několik barevných forem. Základní zbarvení ulity je světlé s 5 tenkými tmavými páskami, vyskytují se však jedinci se žlutou, hnědou nebo strakatou ulitou. Noha je světlá až šedavá.

 

Možná záměna: Záměna možná se zbylými druhy našich páskovek. Páskovku hajní (Cepaea nemoralis) odlišíme jednoduše, má ústí ulity hnědé. Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) má v píštělové krajině dominantní tmavou podélnou pásku a ústí ulity je široké a hnědé. Tento druh se vyskytuje jen v sušších a teplých oblastech. Nevytváří barevné formy.

 

Rozšíření: Evropa - západní a střední Evropa.

 

V ČR hojný druh, po celém území, zejména v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Páskovka keřová obývá různé biotopy, jako jsou listnaté a smíšené lesy, křovinaté stráně, ale setkáme se s ní i ve městech, v parcích a zahradách. Najdeme ji převážně na vlhkých místech. Přes den se schovává pod různým přírodním materiálem, na zahradách např. pod deskami. Často ji najdeme ve větším množství. Přezimují různě staří jedinci, většinou ve větších skupinkách.

 

 capaea_hortensis1 capaea_hortensis2 capaea_hortensis3

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.