Euthrix potatoria - bourovec trávový

8. 9. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – bourovec trávový

Čeleď: Lasiocampidae – bourovcovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 32–46 mm, délka těla okolo 25 mm. Hlava je malá, u samic s krátce, u samců s dlouze hřebenitými tykadly. Zbarvení zavalitého těla a křídel je u samic žlutavé až oranžové, u samců červenohnědé. Křídla jsou poměrně široká a zašpičatělá, v klidové poloze střechovitě složená. Přední křídlo je u samic žlutavě oranžové s tmavším příčným proužkem a dvěma bělavými skvrnkami, samci mají křídla červenohnědá. Nohy jsou hustě ochlupené. Housenka je šedočerná až šedomodrá, hustě ochlupená s dvěma žlutými páskami na hřbetě a bělavým páskem delších chloupků na bocích. Za hlavou a na konci zadečku jsou štětečky delších černých chloupků.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, na první pohled může připomínat bourovce rodu Lasiocampa, od kterých se liší mj. zašpičatělými křídly.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území od nížin do pahorkatin.

 

Biologie a ekologie: Bourovec trávový obývá různé typy mokřadních luk, slatiny, břehové porosty, litorály rybníků, nivní louky, okraje cest, ve vyšších polohách hlavně na lesních pasekách a v okolí lesních cest. Aktivní je zejména za soumraku a v noci, přes den odpočívá obvykle na vegetaci. Občas přilétá na světlo. Létá od června do konce srpna. Samice kladou shluky světlých vajíček na stébla trav, shluky vajíček překrývají tmelem z pohlavních žláz. Housenky se vyskytují od září do června. Živí se různými druhy vysokých širolistých trav, na mokřadních biotopech zejména rákosem obecným (Phragmites australis), ve vyšších polohách pak nejčastěji třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Při vyrušení housenka padá na zem a stáčí se. Housenky jsou aktivní hlavně v noci. Mladé housenky přezimují obvykle ve stařině, někdy také na větvích stromů. Kuklí se na jaře na stéblech trav v šedožlutém kokonu.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Dvořák J., Traxler L. & Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli I., Academia Praha.