Euphorbia angulata - pryšec hranatý

9. 4. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia angulata Jacq. - pryšec hranatý

Syn.: Tithymalus angulatus (Jacq.) Rafin.; Euphorbia dulcis subsp. angulata (Jacq.) Rouy; E. angulosa Boiss.; E. expansa Janka; E. lanuginosa Lam.; E. nemoralis Kit. in Kanitz.

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

Status: VU, §S

 

Popis: Středně vysoká bylina, dorůstající nezřídka i 40 cm. Lodyhy přímé až vystoupavé, nevětvené, rýhované až se slabě vyniklými křídlatými hranami lodyh, lysé. Čepel listů vejčitá až obvejčitá, na okrajích jemně pilovitá, na vrcholu tupá, k lodyze přisedlá nebo vzácněji krátce řapíčkatá. Listy dlouhé do 2 cm,  na líci tmavě zelené, na rubu šedavě zelené. Podpůrné listeny lichookolíku široce vejčité, cyanthia v koncových lichookolících s 3-5 větvemi, zákrovní listence vidlanů široce srdčité až vejčité, špičaté, nesrostlé. Žlázky příčně oválné, zprvu zelenavé později s nádechem oranžové. Tobolky s červenavými bradavkami, lysé.

 

Možná záměna: Habitem velmi podobný je pryšec sladký (Euphorbia dulcis), který se liší především tím, že lodyha je v horní části oblá, roztroušeně chlupatá, lodyžní listy jsou výrazně delší a tobolky dlouze bíle chlupaté.

 

Rozšíření: Druh s těžištěm rozšíření na evropském kontinentu, ve dvou rozsáhlých arelách. Jedna se rozkládá v centrální Francii s přesahem do severního Španělska, druhá, rozsáhlejší, od Švýcarska po jihozápadní Ukrajinu, na sever po jižní Polsko, na jihu až na Balkánský poloostrov.

 

V České republice je výskyt koncentrován v českém a moravském termofytiku, vzácněji v mezofytiku, především zahrnuje oblast středních Čech, střední a jižní Moravy.

 

Ekologie: Druh světlých, listnatých lesů, křovinatých strání; na svěžích, humózních spíše bazických podkladech. Je součástí vegetace řádu Quercetalia pubescentis, resp. svazů Quercion pubescenti-petraeae a sv. Carpinion.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako silně ohrožený. V Červeném seznamu je veden jako zranitelný druh. Pryšec hranatý je ochranářsky poměrně přehlíženým druhem, přestože jeho výskyt se dá označit za vzácný a populace nejsou nikterak početně bohaté. Možnosti případného ohrožení spočívají především ve změnách lesního hospodaření na lokalitách.

 

 

Literatura:


Chrtek J. & Křísa B. (2003): Tithymalus Gaertner In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 3, 2. vydání, Academia, Praha, 321–346.