Euphorbia dulcis - pryšec sladký

24. 5. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia dulcis L. – pryšec sladký

Syn.: Tithymalus dulcis (L.) Scop., Euphorbia viridiflora W. et K.

Čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s plazivým oddenkem; lodyhy přímé nebo vystoupavé, oblé, roztroušeně až řídce chlupaté, řídce listnaté, vysoké obvykle 30–50 cm. Listová čepel obvejčitá, celokrajná, tupá, roztroušeně chlupatá až olysalá. Podpůrné listeny podobné listům, tak dlouhé jako větve lichookolíků. Cyathia v koncových i úžlabních lichookolících. Žlázky příčně oválné, žlutavě zelené, později purpurově zbarvené. Tobolky kulovité, hluboce žlábkované, s polokulovitými bradavkami a s roztroušenými dlouhými bělavými chlupy, později olysalé.

 

Možná záměna: Druh je zaměnitelný za vzácnější teplomilný pryšec hranatý (Euphorbia angulata), který má lodyhy hranaté po celé délce a lysé tobolky.

 

Rozšíření: Evropský druh rostoucí od Španělska po Ukrajimu, resp. Makedonii, na jih po střední Itálii, druhotně je znám Britských ostrovů a Jutského poloostrova.

 

V České republice se jedná o druh vyskytující se roztroušeně, místy však mezerovitě po celém území. Chybí v části Panonského termofytika, naopak zasahuje i do nižších poloh oreofytika.

 

Ekologie: Pryšec sladký je druhem stinných listnatých, suťových i lužních lesů, roste též v lesních okrajích a v křovinách. Preferuje humózní, na živiny bohaté půdy.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Poznámka: Občas se též pěstuje jako okrasná rostlina, znám je zejména cv. Chameleon.

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. & Křísa B. (2003): Tithymalus Gaertner In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 3, 2. vydání, Academia, Praha, 321-346.