Erythromma viridulum - šidélko znamenané

27. 6. 2017 vytvořil Adam Bednařík

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) – šidélko znamenané 

Čeleď: Coenagrionidae - šidélkovití 

Status: NT

 

Popis: Je to malé šidélko s délkou těla 26-32 mm. Samci mají výrazné červené oči. Zadeček samců je tmavý až na poslední dva články, které jsou světle modré. Na horní straně posledního zadečkového článku se nachází typická tmavá skvrna ve tvaru „x“. Samice jsou obvykle modročerného zbarvení s nádechem do zelena. Na rozdíl od samců mají samice oči zelenohnědé barvy. Temeno hlavy mezi očima je bez skvrn u samců i samic. 

 

Možná záměna: U samců může dojít k záměně s příbuzným šidélkem rudoočkem (Erythromma najas). Ti však mají 10. zadečkový článek celý modrý bez skvrny ve tvaru „x“. Samice obou druhů lze jednoznačně odlišit podle tvaru zadního okraje pronota a antehumerálního pruhu na hrudi. Záměně samic s druhy rodu Coenagrion se dá vyhnout díky absenci skvrn mezi očima.

 

Rozšíření: Je to palearktický druh s rozšířením téměř po celé Evropě až po střední Asii. Chybí ve Skandinávii a větších horských oblastech.

 

V ČR se vyskytuje spíše ostrůvkovitě především v nížinách podél velkých řek – Odry, Moravy a Labe. Preferuje nižší nadmořské výšky do 400 m n. m.

 

Biologie a ekologie: Vyhledává menší stojaté vody, jako jsou mrtvá ramena a tůně s rozvinutou makrofytní vegetací. S dospělými jedinci se setkáme nejčastěji v červnu až srpnu. Samci často usedají na listy plovoucích rostlin. Samice kladou vajíčka obvykle do vyčnívajících stonků či submerzních rostlin těsně pod hladinou. Larvy se v našich podmínkách vyvíjejí jeden rok a žijí na ponořené vegetaci.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR v kategorii téměř ohrožený (NT). Ohrožení spočívá v úbytku a degradaci vhodných biotopů, a to především vodních ploch fluviálního původu (tůně, slepá ramena).

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.