Erythromma najas - šidélko rudoočko

9. 1. 2017 vytvořil Adam Bednařík

Erythromma najas (Hansemann, 1823) – šidélko rudoočko 

Čeleď: Coenagrionidae – šidélkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla tohoto šidélka dosahuje 30-36 mm. Samci jsou černomodrého zbarvení s výraznýma červenýma očima. Hruď je shora černá a ve spodní části modrá. Většina zadečku samců je černá s výjimkou prvního a posledních dvou zadečkových článků, které jsou modré. Samice mají oči zelenohnědé a na jejich těle na rozdíl od samců chybí modrá barva. Ta je nahrazena světle zelenou. Celkově jsou však samice poměrně tmavé. Antehumerální pruh na hrudi samic je přerušený a má tak tvar vykřičníku.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s podobně zbarveným šidélkem znamenaným (Erythromma viridulum). Samci tohoto druhu jsou také černomodrého zbarvení s červenýma očima, ale na 10. zadečkovém článku je zřetelná tmavá skvrna ve tvaru „X“. Samice těchto dvou druhů jsou hůře zaměnitelné z důvodu odlišného zbarvení a také přítomnosti úplných světlých antehumerálních pruhů na hrudi druhu Erythromma viridulum. V porovnání se samicemi rodu Coenagrion nejsou na hlavě mezi očima přítomny nápadné světlé skvrny.

 

Rozšíření: Vyskytuje se v severní polovině Evropy a Asie. Na východ až po Japonsko. Chybí v celém Středomoří a nejsevernějších oblastech Skandinávie.

 

V ČR je rozšířené téměř po celém území, ale ne příliš hojně. Vyhýbá se horským oblastem.

 

 

Biologie a ekologie: Vyhledává téměř výhradně stojaté vody s rozvinutou makrofytní vegetací jako jsou mrtvá ramena, tůně či rybníky s rozvinutým litorálem. Dospělci často usedají na příbřežní vegetaci nebo na listy vodních rostlin plovoucí na hladině. Do stonků těchto rostlin kladou samice vajíčka, přičemž mohou sestupovat i pod vodní hladinu. S dospělci se můžeme setkat od května do srpna. Larvy se vyvíjejí mezi ponořenou vegetaci zpravidla 1 rok a v porovnání s jinými druhy šidélek jsou poměrně velké. 

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.