Erynnis tages - soumračník máčkový

12. 5. 2018 vytvořil Stanislav Rada

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – soumračník máčkový 

Čeleď: Hesperiidae – soumračníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný motýl s rozpětím křídel 25–28 mm. Křídla jsou zbarvena hnědě až hnědošedě, s nevýraznou kresbou světlejších a tmavších polí a s nevýraznými bílými skvrnkami při vnějším okraji. Tělo a hlava jsou tmavohnědé. Housenka je drobná, nenápadná, zbarvená bledě zeleně, šedozeleně nebo žlutozeleně, s černou až tmavohnědou hlavou.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Druh rozšířený v celé Evropě (chybí jen na severu Skandinávie a na některých středomořských ostrovech) a dále na východ přes Rusko a Střední Asii až do povodí Amuru.

 

V ČR rozšířený po celém území, nejhojněji na jižní, střední a východní Moravě a ve středních, severozápadních a západních Čechách.

 

Biologie a ekologie: Soumračník máčkový obývá nejrůznější výhřevné biotopy bez souvislé vegetace, jako jsou stepi, suché louky, kamenité stráně, polní cesty, lomy, výsypky, tovární dvory apod. Dospělí motýli létají ve dvou generacích (duben – červen, červenec – září), ve vyšších polohách jen v jedné generaci (květen – červenec), v nejteplejších oblastech se může vzácně vyvinout i částečná třetí generace. Létají rychle, nízko při zemi a rádi usedají na osluněné kameny či plošky s nízkou vegetací. Samci ve svých teritoriích vyčkávají na samice. Populace jsou uzavřené a sedentární, přesto přibližně pětina motýlů opouští svou lokalitu a přispívá ke kolonizaci nových míst. Živnými rostlinami housenek jsou čičorky (např. čičorka pestrá, Securigera varia), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), štírovník bažinný (Lotus uliginosus) a podkovka menší (Hippocrepis comosa). Samice kladou vajíčka jednotlivě na velké jedince živných rostlin rostoucí na místech s obnaženým substrátem. Housenky si z listů živných rostlin spřádají úkryty, a jak rostou, postupně je zvětšují. Housenky druhé generace úkryt přetvoří na pevnější hibernakulum, ve kterém přezimují a zjara se v něm také kuklí.

 

     

 

Literatura:

 

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.