Eriophyes tiliae - vlnovník lipový

19. 5. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) – vlnovník lipový

Čeleď: Eriophyidae – vlnovníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Mikroskopický roztoč o délce těla 0,1–0,2 mm. Tělo je protáhlé, červovité, s dlouhým zadečkem a pouze dva páry krátkých končetin. Tělo je nápadně zvrásněno s drobnými hrbolky. Obrázek dospělého roztoče je zde. Hálky jsou 5–10 mm dlouhé, jsou protáhlé a červené. Většinou jsou hladké, někdy však mohou být krátce ochlupené trichomy.

 

Možná záměna: Díky typickým hálkám na lipových listech je tento druh u nás nezaměnitelný. Na lípě však saje více podobných druhů, které lez rozlišit podle tvaru hálky. Samotní vlnovníci rodu Eriophyes jsou však velmi podobní a k jejich určení je potřeba porovnat mikroskopické morfologické znaky. Některé druhy vytvářejí také poddruhy.

 

Rozšíření: Evropský druh, který se vyskytuje v mírném pásu Evropy a Ruska.

 

V ČR hojný druh po celém území, všude tam, kde rostou lípy.

 

Biologie a ekologie: Vlnovník lipový žije v různých typech listnatých lesích a na jejich okrajích, v křovinách a v břehových porostech, ale také v parcích a alejích. Živnou rostlinou jsou různé druhy lip (Tilia), u nás zejména na lípě srdčité (T. cordata). Na jejichž svrchní straně listu vytváří červené protažené hálky, někdy i desítky hálek na jednom listu. Dříve byly tyto hálky považovány za parazitické houby a byly dokonce popsány jako druh Cornu tiliae. V každé hálce žije kolonie těchto roztočů. Roztoči sáním narušují pletiva a vylučují chemické látky, které dráždí rostlinná pletiva a vzniká hálka. Hálka je dutá, uvnitř hustě prorostlá trichomy a ze spodní strany později otevřená. Hálky vytváří od začátku května již na mladých listech, můžeme je pozorovat nejvíce od května do července. Na podzim opouštějí hálku a přezimují na pupenech, v prasklinách kůry apod. Byla u nich zaznamenána také forezie, přenos na těle hmyzu.

 

 

Literatura:

 

Chinery M. (2011). Britain's Plant Galls. A photographic guide. Old Basing, Hampshire: WildGuides.

 

Máca J. (2017): Přehlížení vlnovníci s nepřehlédnutelnými hálkami: skrytá biodiverzita. Živa 3/2017: 133–136.

 

Soika G. & Kozak M. (2013): Eriophyes species (Acari: Eriophyoidea) inhabiting lime trees (Tilia spp.: Tiliaceae)—supplementary description andmorphological variability related to host plants and female forms. Zootaxa 3646 (4): 349–38.