Eresus sandaliatus - stepník černonohý

16. 5. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) – stepník černonohý

Čeleď: Eresidae – stepníkovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla samic 10-16 mm, samců 6-11 mm. Samice jsou jednolitě černé s nevýraznými světlejšími chloupky na hlavohrudi. Samci mají hlavohruď černou se světlými chloupky a někdy zadními červeným okrajem. Zadeček samců je na svrchní straně zadečku červený až oranžový se čtyřmi černými tečkami. Nohy jsou černé s výrazným bílým pruhováním. Na zadních nohou mohou být naznačeny oranžové chloupky.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími dvěma druhy našich stepníků. Stepník moravský (Eresus moravicus) obývá pouze jihovýchodní část našeho území a tak se tyto dva druhy v přírodě nepotkají. Jejich samci mají výrazně červenooranžové zbarvení zadních párů nohou a samice mají v přední části hlavohrudi žluté chloupky. Samci stepníka rudého (Eresus kollari) se vyskytují na podzim a nemají tak výrazné bílé pruhy na nohách. Determinační znaky jsou i na kopulačních orgánech.

 

Rozšíření: Evropský druh – západní a střední Evropa. Na sever zasahuje jeho areál do Dánska a jižního Švédska, na východě do ČR, kde probíhá jeho východní hranice rozšíření.

 

V ČR vzácný druh, jen na západě našeho území. V ČR se vyskytuje na Křivoklátsku, v Českém krasu, v Doupovských horách (NPR Úhošť) a jihozápadním okraji středních Čech.

 

Biologie a ekologie: Stepník černonohý obývá osluněné nelesní biotopy stepního charakteru. Najdeme ho zejména na stepních trávnících, skalnatých stepích, lesostepích, jižních svazích kopců apod. Stejně jako u ostatních stepníků rodu Eresus žijí samice a mláďata v nehlubokých norách. Dospělí samci vyhledávají samice od dubna do konce června a za slunečných dnů na ně můžeme na vhodných lokalitách narazit.

 

Ohrožení a ochrana: Stejně jako ostatní strepníci, je i tento druh indikátor zachovalých stepních společenstev. Celý rod Eresus byl navržen k druhové ochraně.

 

 

Literatura:

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.


Růžička V. & Buchar J. (2008): Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 29–30: 3–32.

 

Řezáč M., Pekár S. & Johannesen J. (2008): Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae). Zoologica Scripta 37: 263–287.