Eratigena agrestis - pokoutník stepní

16. 10. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) – pokoutník stepní

Čeleď: Agelenidae – pokoutníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velký druh pokoutníka, délka těla je proměnlivá 7–15 mm (hlavohruď 5–8 mm). Celkové zbarvení je světle hnědé až šedohnědé. Hlavohruď poměrně mohutná, hruškovitého tvaru s dvěma nevýraznými tmavšími pruhy. Na sternu široký světlý pruh. Zadeček oválný s výrazně dlouhými snovacími bradavkami a nevýraznou kresbou. Nohy dlouhé (zvláště u samců) světle hnědě zbarveny.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s pokoutníkem tmavým (Eratigena atrica). Ten je však celkově tmavší s kontrastní kresbu na zadečku. Na rozdíl od pokouníka stepního žije zejména synantropně. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířený v mírném a subtropickém pásu Evropy a ve Střední Asii. Zavlečen byl do Severní Ameriky, kde žije v okolí lidských sídel.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celé ČR, zejména v nižších polohách a v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento pokoutník se vyskytuje na různých kamenitých xerotermních biotopech. Najdeme ho nejčastěji na skalnatých stepích, suchých stráních, písčinách a okrajích světlých lesů. Druhotně v pískovnách, lomech a vzácně také v budovách. Ukrývá se mezi kameny, kusy dřeva a vegetací. V okolí svého úkrytu si staví hustou plachtovitou síť, která je často pokrytá kusy detritu a zbytků potravy. Samotný pavouk je ukryt v pavučinové trubici obvykle pod kamenem. Páření probíhá v letních měsících, poté samice ve svém úkrytu chrání velký kulovitý kokon. S dospělci se setkáme od června do října.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.