Episinus truncatus - snovačka uťatá

19. 1. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Episinus truncatus Latreille, 1809 – snovačka uťatá

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5–4 mm (hlavohruď 1,2-1,7 mm). Hlavohruď je tmavohnědá, zadeček je oválný v zadní části jakoby uťatý (odtud český druhový název). Zadeček je tmavý v zadní části se světlou obrubou. První dva páry noh jsou tmavé se světlými tarzy a metatarsy. Samci jsou tmavší a mají užší zadeček než samice.

 

Možná záměna: Záměna možná s podobnou snovačkou hranatou (E. angulatus), která je celkově světlejší a má proužkované nohy. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen v Evropě a ve Střední Asii.

 

V ČR nehojný druh, zejména v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tato snovačka obývá různé stepní a lesostepní biotopy, jako jsou skalnaté stepi, lesostepi, osluněné okraje lesů nebo světlé doubravy a dubohabřiny. Je teplomilnější než snovačka hranatá (E. angulatus). Staví si nenápadné řídké sítě na bylinné vegetaci a mezi nízkými keříky, vždy blízko země. S dospělci se setkáme od černa do srpna.       

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.