Enoplops scapha - vroubenka

14. 5. 2014 vytvořil Stanislav Rada

Enoplops scapha (Fabricius, 1794) – vroubenka 

Syn.: Syromastes scapha (Fabricius, 1794); Coreus scapha Fabricius, 1794

Čeleď: Coreidae – vroubenkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo dlouhé 10–13 mm, poměrně masivní, s výrazným konexivem. Zadní část pronota (štítu) je výrazně širší než přední. Barva těla hnědá až tmavošedá. Z přední části hlavy u báze tykadel vybíhají 2 krátké špičaté výrůstky světlé barvy. Po stranách hlavy se táhne úzký světlý pás, který pokračuje dále na pronotum. Na konexivu jsou bílé skvrny. Tykadla mají širší bázi a koncovou část (v barvě těla); prostřední část tykadel je zbarvena červeně.

 

Možná záměna: Při nepozornosti může dojít k záměně s jinými druhy vroubenek, například s hojnou vroubenkou smrdutou (Coreus marginatus). Při důkladnějším pohledu se však jedná o prakticky nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Druh je rozšířen v celé Evropě (mimo Skandinávii), v severní Africe a v jihozápadní Asii.

 

Na území našeho státu se vyskytuje poměrně řídce, v nízkých až středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Vroubenka Enoplops scapha obývá především otevřené a suché biotopy – xerotermní trávníky, písčiny, staré lomy a podobně.

Živí se sáním na různých rostlinách, zejména z čeledi brutnákovitých a hvězdnicovitých. Na jaře po páření kladou samice vajíčka na živné rostliny. Nymfy se objevují od června, první dospívají už v červenci (poslední až v září). Přezimují dospělci, často ve skupinách.

 

 

Literatura:

 

Lis B., Stroiński A., Lis J.A. (2008): Heteroptera Poloniae 1 – Coreoidea. CeStuBio, Opole.