Coreus marginatus - vroubenka smrdutá

15. 1. 2009 vytvořil Filip Trnka

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) - vroubenka smrdutá

Syn.: Cimex marginatus Linnaeus, 1758

Čeleď: Coreidae - vroubenkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 10,5 až 16 mm, tělo vejčitého tvaru, s rozšířeným zadečkem na okrajích, je ploché a hnědošedě zbarvené. Tykadla jsou naoranžovělá, první a poslední článek hnědošedý, poslední článek ztluštělý a hranatý. Polokrovky stejné barvy jako tělo.

 

Rozšíření: Po celé Evropě a část Severní Ameriky.

 

V ČR běžně rozšířený druh od nížin až do hor, velmi hojný. Často je můžeme najít ve skupinách desítek jedinců.

 

Biologie a ekologie: S vroubenkou smrdutou se setkáme již časně z jara, jelikož dospělci z předešlého roku přezimují v zemi. Imaga se vyskytují velmi často na loukách a březích vod, vyhledávají prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Obvykle je najdeme na různých druzích rostlin z čeledi rdesnovitých (Polygonaceae), především šťovíků (Rumex), často jsem je pozoroval i na pcháči zelinném (Cirsium oleraceum). Z těchto rostlin sají šťávy. Dospělci se páří na jaře nebo začátkem léta, nymfy žijí na živných rostlinách stejně jako dospělci. V červenci umírají dospělci z minulé generace, která přezimovala, nová generace se objevuje na přelomu července a srpna, v našich podmínkách je běžná pouze jedna generace za rok.

 

Taxonomická poznámka: V Evropě v poddruhu Coreus marginatus marginatus.