Enochrus testaceus - vodák

11. 2. 2022 vytvořil Adam Bednařík

Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) – vodák

Čeleď: Hydrophilidae – vodomilovití

Status: běžný druh

 

Popis: S velikostí těla 6–7 mm patří mezi středně velké druhy vodomilovitých brouků.  Hlava je černá. Štít je uprostřed tmavší než po okrajích. Krovky jsou světle hnědé. Na krovkách se v blízkosti švu nachází výrazné podélné rýhy. Makadla jsou výrazně delší než tykadla. Druhý článek makadel je výrazně zahnutý směrem ven a ve své bazální části viditelně tmavší. Chodidla jsou pěti-článková. Poslední zadečkový článek nemá drobné vykrojení na zadním okraji.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s ostatními zástupci rodu Enochrus, přičemž je v ČR doložen výskyt asi osmi druhů. Determinace je nutná pod lupou. Rozlišovací znaky se nachází především na makadlech a samčích pohlavních orgánech.

 

Rozšíření: Druh s palearktickým rozšířením. Vyskytuje se na většině území Evropy. Jižní hranici výskytu tvoří severní Mediterán, na východě zasahuje až po střední Asii.  

 

V ČR je hojný na celém území.

 

Biologie a ekologie: Stanovištně nenáročný druh vyskytující se v různých typech stojatých vod dobře zarostlých vegetací. Často se vyskytuje i v eutrofních rybnících. S dospělci se setkáme nejčastěji mezi březnem a říjnem. Larvy jsou na rozdíl od dospělců dravé a kuklí se ve vlhkém substrátu mimo vodní prostředí. Nová generace dospělců se většinou líhne v druhé půlce července. Dospělci jsou dobří letci.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 151 pp.

 

Hansen M (1987): The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica scandinavica, 18, 253 pp.

 

UK beetles (n.d.): Enochrus testaceus (Fabricius, 1801). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/enochrus-testaceus (02/2022)