Egaenus convexus - sekáč vyklenutý

28. 7. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835)  sekáč vyklenutý

Čeleď: Phalangiidae – sekáčovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Velký sekáč o délce těla 1015 mm. Tělo je oválné, tmavě zbarvené, u samic o něco světlejší. Oční hrbolek je nízký a hladký, bez výrazných hrbolků. Zadeček je obvykle bez kresby nebo s nevýrazným světlým proužkem. Nohy jsou poměrně krátké (zvláště u samic) se světlými klouby. Náš největší druh sekáče.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobným sekáčem hřebenovým (Zacheus cristatus), který je světlejší s výrazným proužkem, samci mají větší klepýtka a oční hrbolek je s drobnými hrbolky.

 

Rozšíření: Evropský druh, vyskytující se ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

V ČR vzácný druh, výskyt na jižní a jihovýchodní Moravě (např. Bílé Karpaty, Znojemsko, NP Podyjí). Nedávno nalezen také ve středních Čechách. V ČR se nachází severozápadní hranice jeho rozšíření. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento sekáč obývá světlé lesy, lesostepi, osluněné okraje lesů, stepí a luk. Je to teplomilný druh, který je aktivní přes den i za soumraku. S dospělci se setkáváme od května do října (nejvíce v červnu a červenci). Živí se jako všichni sekáči drobnými bezobratlými a různými živočišnými zbytky.

 

   


Literatura:

 

 

 

Bezděčka P. (2001): Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech.– Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 78–81.

 

Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství ČŠAV, Praha.

 

 

Šilhavý V. (1971): Sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha.