Ebrechtella tricuspidata - běžník listový

31. 12. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) – běžník listový

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5–6 mm (hlavohruď u samců 1,5–2,3 mm). Hlavohruď a nohy jsou u samic zelené, vzácněji s hnědými skvrnami. U samců je hlavohruď obvykle světle hnědá s dvěma tmavými páskami, nohy jsou hnědozelené. Zadeček mírně zploštělý, vzadu rozšířený, bílý nebo nažloutlý s trojúhelníkovitou hnědou nepravidelnou skvrnou. Samci mají zadeček zelenavý s hnědými skvrnkami. Celkové zbarvení je velmi variabilní.

 

Možná záměna: Záměna je u nás možná jen s běžníkem zeleným (Diaea dorsata), který má zadeček oválný a hnědá skvrna pokrývá téměř celou svrchní stranu zadečku.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie, severní část Afriky.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně, zejména v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Běžník listový obývá zejména teplejší nížiny, vyskytuje se na stepích, lesostepích, loukách, křovinatých mezích, okrajích lesa nebo na březích řek. Najdeme ho na keřích a vyšší vegetaci, kde mezi listy číhá na kořist. Od května kdy tito běžníci dospívají, probíhá páření. V letních měsících zapřádá samice mezi listy plochý bílý kokon. Přezimují nedospělí jedinci. S dospělci se setkáme od května do konce srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.