Diaea dorsata - běžník zelený

10. 1. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Diaea dorsata (Fabricius, 1777) - běžník zelený

Čeleď: Thomisidae - běžníkovití  

Status: běžný druh

 

Popis: Nápadný druh běžníka. Délka těla  4-6 mm (hlavohruď u samců 1,5-1,7 mm, u samic 2,3-2,8 mm). Hlavohruď a nohy jsou nápadně zelené, u samců jsou na nohách a hlavohrudi hnědavé skvrnky. Zadeček je zploštělý, světlý, bílý až žlutavý  s velkou hnědou skvrnou, která pokrývá téměř celou dorzální část zadečku. 

 

Možná záměna: Díky svému zbarvení téměř nezaměnitelný druh, záměna je možná s příbuzným běžníkem (Diaea livens) - ten má však hlavohruď žlutavou a více skvrnitou a v ČR je na rozdíl od běžníka zeleného velmi vzácný, vyskytuje se pouze na Třeboňsku a jihu Moravy. Zaměnit ho lze na první pohled také s běžníkem listovým (Ebrechtella tricuspidata), který však nemá na zadečku hnědou skvrnu.

 

Rozšíření: Palearktický druh (Evropa, Asie).

 

V ČR běžný druh, vyskytující se od nížin až do hor.

 

Biologie a ekologie: S tímto běžníkem se setkáme ve všech typech lesů, mýtinách, na okrajích lesů, křovinách, ale i v zahradách či parcích. Běžník zelený, na rozdíl od většiny běžníků, nežije na bylinách, ale vyhledává křoviny a mladé stromy, v jejichž listech loví drobný hmyz. Jen vzácně se s ním setkáme na květech. Zimu přečkávají jak mladí tak i dospělí jedinci pod kůrou, ve štěrbinách nebo v ptačích budkách.

 

diaea_dorsata1 diaea_dorsata2 diaea_dorsata3
diaea_dorsata4    

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.