Ebrechtella tricuspidata - běžník listový

31. 12. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) - běžník listový

Syn.: Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775)

Čeleď : Thomisidae - běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla až 3,5 - 6 mm (hlh. u samců 1,5 - 1, 7 mm, u samic 2 - 2,3 mm). Hlavohruď a nohy jsou u samic zelené, vzácněji s hnědými skvrnami. U samců je hlavohruď obvykle světle hnědá s dvěma tmavými páskami, nohy jsou hnědozelené. Zadeček mírně zploštělý, vzadu rozšířený, bílý nebo nažloutlý s trojúhelníkovitou hnědou nepravidelnou skvrnou. Samci mají zadeček zelenavý s hnědými skvrnkami. Celkové zbarvení je velmi variabilní.

 

Možná záměna: Záměna je u nás možná jen s běžníkem zeleným (Diaea dorsata), který má zadeček oválný až téměř kulovitý a hnědá skvrna pokrývá téměř celou svrchní stranu zadečku.

 

Rozšíření: Palearkt - Evropa a Asie,  severní část Afriky.

 

V ČR poměrně hojný druh, v nížinách, zejména na jižní Moravě a v Polabí.

 

Biologie a ekologie: Běžník listový obývá zejména teplejší nížiny, vyskytuje se na stepích, lesostepích, loukách, křovinatých mezích, okrajích lesa nebo na březích řek. Najdeme ho na keřích a vyšší vegetaci, kde mezi listy číhá na kořist. Od května kdy tito běžníci dospívají, probíhá páření. V letních měsících zapřádá samice mezi listy plochý bílý kokon. Přezimují nedospělí jedinci.

 

ebrechtella_tricuspidata1 ebrechtella_tricuspidata2 ebrechtella_tricuspidata3

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.