Dysdera erythrina - šestiočka rudá

10. 10. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) – šestiočka rudá

Čeleď: Dysderidae – šestiočkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–14 mm (hlh. 2,5–4 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá až tmavě červenohnědá, matná, jemně zrnitá, z boku jen mírně vyklenutá. Chelicery poměrně dlouhé, rovné, vnitřní okraj chelicer je mírně prohnutý. Zadeček je oválně protáhlý, světle hnědošedý až šedý. Nohy jsou lesklé, žlutohnědé až oranžové, na spodní straně holeně čtvrtého páru většinou se čtyřmi trny.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími šestiočkami rodu Dysdera (v ČR 5 druhů), zvláště pak s blízce příbuznou, nedávno od tohoto druhu oddělenou, šestiočkou vidlozubou (D. cechica), které se však vyskytuje jen na východě našeho území. Spolehlivě tyto dva druhy rozlišíme pouze podle kopulačních orgánů, tvaru chelicer a počtu trnů na holeních (D. cechica jich má obvykle jen tři).

 

Rozšíření: Západoevropský druh, který se vyskytuje od severního Španělska až po západ České republiky.

 

V ČR nehojný druh v teplejších oblastech západní části našeho území, zejména západně od řeky Vltavy, nejdále na východě byla nalezena mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Šestiočka rudá žije ve světlých, zvláště svahových, kamenitých listnatých lesích, zejména pak v doubravách a dubohabřinách, na lesostepích, xerotermech a v suchých křovinách. Žije pod kameny a kusy dřeva, v řídkých pavučinových vacích. Aktivní je v noci, kdy vyhledává různé druhy stejnonožců (Isopoda), na které se specializuje. Ke stejnonožci se pomalu přiblíží a jednu cheliceru vsune pod korýše a druhou zapře o její zpevněné tělní články, kořist se tak nemůže stočit do kuličky a šestiočka mu do spodní měkké strany těla vpustí jed. S dospělci se setkáme téměř po celý rok, nejvíce však od května do září. Má dvouletý vývojový cyklus.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Řezáč M. (2012): Rozšíření a stanovištní nároky pavouků šestioček rodu Dysdera (Araneae: Dysderidae) v Česku. Příroda, Praha, 30: 117–162.