Dysdera cechica - šestiočka vidlozubá

1. 10. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Dysdera cechica Řezáč, 2018 – šestiočka vidlozubá

Čeleď: Dysderidae – šestiočkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–12 mm (hlh. 2,1–3,6 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá až červenohnědá, matná, jemně zrnitá. Chelicery poměrně dlouhé, ze shora mírně prohnuté. Zadeček je oválně protáhlý, okrový až světle hnědočervený. Nohy jsou lesklé, žlutonědé až oranžové.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími šestiočkami rodu Dysdera (v ČR 5 druhů), zvláště pak s blízce příbuznou šestiočkou rudou (D. erythrina), které se však vyskytuje jen na západě našeho území. Spolehlivě tyto dva druhy rozlišíme pouze podle kopulačních orgánů. Podobným druhem je také šestiočka ryšavá (Harpactea rubicunda), která má „matnější vzezření“, kratší chelicery namířené spíše dolů než před sebe jiný a tvar kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Středoevropský druh, který se vyskytuje v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, východním Rakousku, jižním Polsku a na západě Ukrajiny.

 

V ČR nehojný druh ve východní části území (Morava, východní Polabí), zejména v teplejších oblastech nížin a ve středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Šestiočka vidlozubá žije ve světlých listnatých lesích, zejména doubravách a dubohabřinách, lesostepích, výslunných kamenitých stráních, osluněných svazích, druhotně také v lomech. Žije pod kameny a v listovém opadu. Hojnější je v krasových oblastech, kde je dostatek stínek, na jejichž lov se specializuje. Stínku podebere a za pomocí dlouhých chelicer se jí zakousne do nechráněné spodní strany těla. S dospělci se setkáme po celý rok, nejvíce však od května do září. Má dvouletý vývojový cyklus.

 

Taxonomická poznámka: Tento druh náleží do druhového komplexu blízce příbuzných druhů, tzv. „Dysdera erythrina group“. Dříve byl tento druh z našeho území udáván jako druh D. erythrina, později jako D. lantosquinensis (západoevropský druh). V rámci velké revize této skupiny byl druh z ČR nově popsán jako D. cechica, pojmenovaný podle státu, ze kterého pochází typový materiál, ten pochází z Kunětické hory ve východních Čechách (Czechia/Cechia - cechica).

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Řezáč M., Arnedo M., Opatová V., Musilová J., Řezáčová V. & Král J. (2018): Taxonomic revision and insights into the speciation mode of the spider Dysdera erythrina species-complex (Araneae : Dysderidae): sibling species with sympatric distributions. Invertebrate Systematics 32: 10–54.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.