Diestrammena asynamora - koník skleníkový

22. 3. 2016 vytvořil Stanislav Rada

Diestrammena asynamora (Adelung, 1902) – koník skleníkový 

Syn.: Tachycines asynamorus Adelung, 1902

Čeleď: Rhaphidophoridae – koníkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Tělo je dlouhé 13–19 mm, hladké a zcela bezkřídlé. Typický vzhled doplňují velmi dlouhá tykadla (až 8 cm), nohy i makadla. Na zadečku jsou velké štěty, u samic navíc mohutné (přes 1 cm dlouhé) kladélko. Zbarvení je hnědě strakaté.

 

Možná záměna: Koníkovi skleníkovému se podobá pouze koník jeskynní (Troglophilus neglectus), který má ale jiné zbarvení i tvar těla a hlavně obývá zcela odlišný biotop.

 

Rozšíření: Druh pochází z východní Asie, odkud se prostřednictvím člověka rozšířil do různých částí světa. Do Evropy a Severní Ameriky byl zavlečen v 19. století. V současnosti je rozšířen celosvětově (kosmopolit).

 

V ČR poprvé hlášen v roce 1891 z Prahy. Historicky byl nalézán ve sklenících a pavilonech zoologických zahrad na mnoha místech v ČR, ale velká část těchto populací zanikla (patrně kvůli chemické ochraně rostlin). Dnes je znám např. ze zámeckého skleníku v Lednici a z brněnské, ostravské a jihlavské ZOO.

 

Biologie a ekologie: Tropický druh, který je v podmínkách střední Evropy schopen žít pouze ve vytápěných sklenících, pavilonech zoologických a botanických zahrad a podobně.

Vývoj je acyklický – všechna vývojová stádia se vyskytují pospolu během celého roku. Oplodněná samice klade do půdy žlutá oválná vajíčka, kterých za život vyprodukuje několik stovek. Nymfy se líhnou po několika měsících; dospívají po 10 svlékáních. Koníci jsou aktivní v noci a přes den se ukrývají. Dokáží poměrně rychle utíkat a skákat do metrové dálky. Jedná se o všežravce – požírají živý (např. mšice, červce) i mrtvý hmyz a nepohrdnou ani příležitostným okusem rostlin. Bývají někdy označováni za škůdce, ale škody způsobené ve sklenících byly vždy zanedbatelné.

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.