Troglophilus neglectus - koník jeskynní

1. 3. 2009 vytvořil Filip Trnka

Troglophilus neglectus Krauss, 1879 - koník jeskynní

Syn.: Troglophillus neglectus (Kraus, 1879)

Čeleď: Rhaphidophoridae - koníkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Velikost těla samic se pohybuje okolo 16-25 mm, kladélko má přibližně 10 mm. Samečci se dorůstají velikosti 15-25 mm. V ČR se ale vyskytují pouze samice. Zbarvení je šedavé s tmavými černo-zelenými skvrnami. Jedná se o bezkřídlý druh kobylky, která taktéž nijak nestriduluje.

 

Rozšíření: Koníci jsou rozšířeni převážně v jeskyních jižní Evropy, druh byl popsán z Istrie. Vyskytuje se od Německa přes Rakousko a Itálii a na Balkán až do Řecka.

 

V ČR je vzácným druhem, který se vyskytuje v Čechách v několika štolách v NP České Švýcarsko a na Moravě ve štolách v okolí Hrubé Vody. Dá se předpokládat, že se jedná o druh introdukovaný, jelikož u nás neobývá žádné přirozené jeskynní komplexy, ale uměle vyhloubené štoly. Taxonomická hodnota našich populací je ve fázi výzkumu, ale nelze vyloučit, že se jedná o reliktní druh.

 

Biologie a ekologie: U nás najdeme imaga pouze ve štolách, jinde převážně v jeskyních, v létě blíže k ústí a v zimě většinou hlouběji a dále od ústí. V noci byli koníci nalezeni i v okolí štol. Jelikož naše populace tvoří pouze samičky, je předpokládáno, že se rozmnožují partenogeneticky. Často se vyskytují ve skupinách o více jedincích, živí se dravě.

 

Taxonomická poznámka: Populace z okolí Hrubé Vody byla původně považována za příbuzný druh Troglophilus cavicola, který má téměř identický areál s Troglophilus neglectus. Následně byla data přehodnocena a druh byl uznán jako Troglophilus neglectus.

 

troglophilus_neglectus1 troglophilus_neglectus2 troglophilus_neglectus3
troglophilus_neglectus4 troglophilus_neglectus5 troglophilus_neglectus6