Dictyna uncinata - cedivečka plotová

10. 6. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Dictyna uncinata Thorell, 1856 – cedivečka plotová

Čeleď: Dictynidae – cedivečkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5–3,6 mm (hlavohruď 1–1,5 mm). Hlavohruď je matně tmavě hnědá se světlými chloupky, které tvoří světlé proužky v přední části. Zadeček je šedohnědý s světlejšími chloupky tvořící kresbu, na hřbetní straně je tmavší široký proužek a v zadní části vlnkovitá kresba. Samci jsou tmavší než samice s nevýraznou kresbou. Nohy jsou žlutohnědé se tmavšími stehny. Makadla samců jsou tmavá.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Dictyna, od kterých se liší kresbou na zadečku a zejména pak kopulačními orgány. Podobná a také hojná cedivečka obecná (D. arundinacea) se liší také ekologií, na rozdíl od cedivečky plotové si staví sítě většinou na vrcholcích různých bylin se složeným květenstvím. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších a středních polohách. Společně s cedivečkou obecnou, patří mezi naše nejběžnější zástupce rodu Dictyna. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Cedivečka plotová obývá listnaté i smíšené lesy a jejich okraje, zejména pak dubohabřiny, lužní lesy, ale i v různé křoviny, zahrady, sady nebo zarůstající pískovny a lomy. Častá je také v živých plotech (odtud české jméno „plotová“). Žije na listech velkolistých keřů a stromů (např. lípa, líska, habr, javor, svída aj.), kde si staví řídké trojrozměrné sítě. Kořistí je zejména drobný létající hmyz, který se chytí při usedání na list (např. mšice, mery a dvoukřídlí). V síti můžeme často spatřit i samce, který po páření žije nějakou dobu se samicí. Koncem jara hlídá samice v síti drobné bílé čočkovité kokony, připředené k listu v blízkosti sítě. S dospělci se setkáme nejvíce od dubna do července.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.