Dentaria glandulosa - kyčelnice žláznatá

20. 4. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Dentaria glandulosa W. et K. - kyčelnice žláznatá  

Syn.: Cardamine glandulosa (W. et K.) Čelak., Cardamine glandulifera O. Schwarz  

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité  

Status: C3

 

Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem a přímou, lysou, rýhovanou, nevětvenou lodyhou, dorůstající se 15-30 cm. Přízemní listy se vyvíjejí vzácně. Lodyžní listy 3 až 4, trojčetné, na řapíku a ve spodní části žláznaté, na první pohled zdánlivě tvořící přeslen okolo horní části lodyhy. Jednotlivé lístky jsou kopinaté, na bázi klínovité, na okrajích nepravidelně pilovité. Květy jsou růžové nebo fialové, složené po 2 až 8 do mírně převislého hroznu. Kališní lístky jsou tmavě fialové, podlouhlé. Plodem je šešule.

 

Možná záměna: Poměrně nezaměnitelný druh české flóry, který se od kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos) dá snadno odlišit podle barvy květů a od kyčelnice cibulkonosné (Dentaria bulbifera) podle nepřítomnosti pacibulek v paždí listů a také podle nižšího a kompaktnějšího vzrůstu.

 

Rozšíření: Karpatský subendemit, rostoucí v horách Karpatského oblouku. Několik izolovaných lokalit se nachází také na Ukrajině.

 

U nás jde o druh s těžištěm rozšíření v moravském mezofytiku, se západní hranicí výskytu poblíž Olomouce (PR Království u Grygova, NPR Žebračka).

 

Ekologie: Druh rostoucí především ve výše položených květnatých bučinách či jedlobučinách, vzácněji také v lužních lesích (především v takzvaných tvrdých luzích), obvykle na vlhkých, humózních půdách. Stínomilný druh (sciofyt). Složka jarního fenologického aspektu listnatých lesů.

 

Geofyt, kvetoucí od dubna do května.

 

Význam: Karpatský prvek naší květeny na západním okraji svého areálu.

 

Ohrožení a ochrana: Kyčelnice žláznatá je ohrožena především velikostí svého areálu v ČR. Na lokalitách, na kterých roste, je většinou poměrně hojná a populace jsou stabilní. I když jsou známi kříženci s našimi běžnějšími druhy kyčelnic, není druh ohrožen ani hybridizací. Vzhledem ke stanovištím, na kterých se vyskytuje, je většina populací chráněna územně.

 

Taxonomická poznámka: V některých novějších systémech bývá rod kyčelnice zahrnován do šířeji pojatého rodu  řeřišnice (Cardamine).

 

 

 

Literatura:

 

Slavík B. (1992): Dentaria L. – kyčelnice. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 110–115, Academia, Praha.