Cycloderes pilosulus - nosatec

10. 4. 2011 vytvořil

Cycloderes pilosulus (Herbst, 1796)  nosatec

Syn.: Cycloderes pilosus (Fabricius, 1792)

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: NT

 

Popis: Velikost těla 44,8 mm, zbarvení je světle hnědé až černé. Krovky jsou krátké a oválné s tmavými, dlouhými chlupy. Není schopen letu.

 

Rozšíření: Především ve střední, východní a  jihovýchodní Evropě, východně až na Sibiř a do Malé a střední Asie. V ČR lokálně hojný na vhodných biotopech v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od března do listopadu, s maximem na jaře a na podzim. Obývá suché a teplé biotopy jako jsou stepní trávníky často s písčitým nebo vápencovým podložím. Vyhledává vyhřáté svahy, pastviny, lomy nebo okraje silnic. Je aktivní v noci, přes den se skrývá v drnech trávy, pod kameny nebo listovými růžicemi rostlin. Polyfágní druh, bylo zjištěno několik živných rostlin a to jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), řebříček obecný (Achillea millefolium), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), vratič obecný (Tanacetum vulgare) a pelyněk ladní (Artemisia campestris).

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR veden jako téměř ohrožený (NT). Jako další druhy osídlující stepní biotopy je ohrožen jejich zarůstáním dřevinami, expanzí nepůvodních druhů rostlin atd. Je třeba znovu obnovit pastu a vyřezávat nežádoucí dřeviny a likvidovat nepůvodní rostliny.

 

  

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana 46 (supplementum): 1–363.