Curculio nucum - nosatec lískový

24. 10. 2017 vytvořil Filip Trnka

Curculio nucum Linnaeus, 1758 – nosatec lískový
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5,5–7 mm, zbarvení těla je hnědé pokryté protáhlými světlými šupinami (tvoří výrazné skvrny). Nosec je velmi tenký, zakřivený. Oči jsou velké a slabě vypouklé. Štítek je dobře zřetelný. Krovky jsou krátké, směrem dozadu zúžené a na švu na konci krovek nápadný hřeben tvořený odstávajícími šupinkami.

 

Možná záměna: S našimi dalšími druhy rodu Curculio. Základním odlišením je čtvercovitý štítek (scutellum), stehna předního páru chodidel jsou osazena zoubkem a hlavním znakem je šev na konci krovek s dlouhým hřebenem odstávajících štětinek. Hřebenem štětinek se liší od blízce příbuzného nosatce dubového (Curculio glandium).

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa až po Turecko a také v severní Africe.

 

V ČR hojně po celém území především v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od poloviny května do srpna s maximem červnu a červenci. Nosatec lískový žije na teplých i chladných stanovištích. Často ve světlých lesích, okrajích lesů, křovinách, ale i na otevřených stanovištích, prakticky všude kde se vyskytuje líska obecná (Corylus avellana). Často uváděn jako škůdce lísek i pěstovaných druhů jako je líska turecká (Corylus colurna). Imaga se živí listy, na kterých se zdržují. Během června a července samičky po spáření nakousavají ještě nezralé oříšky, do kterých vytvoří dírku pro kladení vajíčka. Dlouhým noscem vpichují vajíčka co nejhlouběji do plodu a otvor zacpávají pilinami. Vývoj larvy trvá několik týdnu a larvy se poté vykousávají z oříšků (vytvářejí typickou dírku) ještě na stromě nebo ze spadených na zemi. Larvy se zahrabávají až 25 cm do půdy, kde se kuklí a část generace přezimuje již jako dospělci. Část dospělců ještě vyleze na živnou rostlinu během pozdního léta, některé larvy setrvávají v půdě až tři roky.

 

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Curculioninae: Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). Beiträge zur Entomologie, 38: 365–468.

 

Guidone, L., Valentini, N., Rolle, L., Me, G. and Tavella, L. (2007):  Early nut development as a resistance factor to the attacks of Curculio nucum (Coleoptera: Curculionidae). Annals of Applied Biology, 150: 323–329.

 

Smreczyński S. (1972): Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98d, Ryjkowce-Curculionidae, Podrodzina Curculioninae. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 196 pp.