Cordulia aenea - lesklice měděná

4. 2. 2019 vytvořil Adam Bednařík

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – lesklice měděná 

Čeleď: Corduliidae – lesklicovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Jedná se o jediného zástupce rodu Cordulia u nás. Je to středně velká lesklice o délce těla 47-55 mm. Zbarvení hrudi i zadečku je tmavě zelené až bronzové s kovovým leskem. Hruď je navíc nápadně ochlupená. Oči jsou výrazně světle zelené. Zadeček samců je na konci kyjovitě rozšířen, zatímco u samic je spíše pravidelného válcovitého tvaru. Kladélková chlopeň samic je krátká a neodstává od těla.

 

Možná záměna: K záměně může dojít především s druhy rodu Somatochlora, které se ovšem mimo jiné liší přítomností žlutých skvrn na čele. Nejběžnější lesklice zelenavá (Somatochlora metallica) se od C. aenea liší výrazně zelenějším zbarvením, u samců rozšířením zadečku spíše ve střední části než na konci a u samic S. metallica je zřetelná kladélková chlopeň kolmo odstávající od zadečku.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh s výskytem od západní Francie až po východní Asii.

 

V ČR se jedná o běžný druh rozšířený na většině území s výjimkou vyšších horských poloh.

 

Biologie a ekologie: S tímto druhem se setkáme na široké škále stojatých vod od tůní, přes rybníky až po údolní nádrže. Může obývat také rašeliniště v nižších polohách. Dospělci jsou aktivní již časně na jaře, zhruba od konce dubna až do začátku srpna. Samci jsou charakterističtí letem nad hladinou vody podél břehu s častými několikasekundovými zastávkami na místě. Samice kladou vajíčka do vody často při břehové linii. Vývoj larev je dvou až tříletý.

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.