Cordulegaster boltonii - páskovec kroužkovaný

19. 10. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) – páskovec kroužkovaný

Čeleď: Cordulegastridae – páskovcovití

Status: běžný druh

 

Popis: S velikostí těla 74–85 mm patří mezi naše největší druhy vážek. Samci i samice jsou zbarveni černě s výraznými žlutými pruhy na hrudi i zadečku. Oči jsou zelené. Čelo je žluté. Okcipitální trojúhelník je žlutý. Na hrudi jsou výrazné žluté antehumerální pruhy se zaobleným vnějším zadním rohem. Na boku hrudi jsou tři žluté pruhy, přičemž prostřední je nejméně výrazný. Na článcích zadečku je vždy po dvou žlutých pruzích, přičemž pruh na zadním konci každého článku je vždy tenčí. Kostální žilky jinak čirých křídel jsou žluté. Nohy jsou celé černé. Samice jsou větší než samci. Na konci zadečku samic je znatelné chitinizované kladélko. Křídelní pochvy larev jsou rozbíhavé.

 

Možná záměna: Cordulegaster boltonii je jedním ze tří druhů našich páskovců (Cordulegastridae), kteří jsou si všichni velmi podobní. Páskovec dvojzubý (C. bidentata) má však na rozdíl od C. boltonii tmavé kostální žilky křídel, černý okcipitální trojúhelník, na boku hrudi jen dva žluté pruhy a na distálních koncích jeho 5.–8. zadečkového článku chybí tenké žluté pruhy, takže působí tmavším dojmem. C. heros je ze všech tří u nás se vyskytujících druhů nejvzácnější. Od C. boltonii se liší velmi redukovanými žlutými pruhy na distálním konci 5.–8. zadečkového článku, černým zbarvením okcipitálního trojúhelníku a vnějšími zadními rohy antehumerálních pruhů, které jsou protaženy do ostrého konce.

 

Rozšíření: Druh je rozšířený především v západní Evropě včetně Britských ostrovů, střední Evropě a zasahuje až do jižní části Skandinávie. Ve východní Evropě je rozšířen pouze ostrůvkovitě. Přesná hranice východního rozšíření není známa (pravděpodobně je hranicí pohoří Ural).

 

V ČR se C. boltonii vyskytuje převážně v Čechách, kde je relativně častým druhem u lesních potoků. Ve východní části republiky je mnohem vzácnější.

 

Biologie a ekologie: Patří mezi reofilní druhy vážek vyhledávající menší lesní potoky s písčitým dnem. Pramenným kapilárám se však na rozdíl od C. bidentata vyhýbá. Dospělci jsou aktivní zejména od půlky června do půlky srpna. Dospělí samci létají typicky nízko nad hladinou potoka oběma směry a pátrají po samicích. Často v letu výrazně zpomalují nebo úplně zastavují. V blízkosti koryta usedají na vyčnívající větve nebo stonky rostlin. Kořist vyhledávají dospělci především na lesních cestách a pasekách. Samice kladou vajíčka vpichy zadečku přímo do substrátu. Larvy bývají zahrabané v písčitém substrátu dna vodního toku. Vývoj larev je v porovnání s jinými druhy vážek velmi dlouhý, přičemž v našich podmínkách může trvat až pět let. 

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.